Goede doelen actie
Súdwest Fryslân
Samen staan we sterk

ANBI

Volledige naam instelling: Stichting Sudwest12

RSIN/Fiscaal nummer: 863056684

Doelstelling: Het doel van de Stichting Sudwest12 is het inzamelen van geld voor goede doelen in het kader van ziektegenezing. Het geld wordt ingezameld via, door de diverse teams geïnitieerde, acties. De deelnemende teams kunnen op de website aangeven welk goede doel zij willen steunen.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Wijze van verwerving van inkomsten:
De acties, die allemaal in het thema “12” staan, worden door de teams zelf bedacht. Een team kan speciaal voor Sudwest12 worden samengesteld, of worden gevormd vanuit een bestaande (sport)club, stichting, bedrijf of andere organisatie. De acties en activiteiten vinden plaats in de maanden vóórafgaand aan de slotdag en worden gecoördineerd door de Stichting.

Beheer en de besteding van het vermogen:
Het bestuur beheert de financiële middelen. De besteding van de ingezamelde gelden wordt, na het evenement, door een speciaal ingestelde commissie, op basis van de aangegeven doelen van de diverse teams, op een transparante wijze verdeeld.
Werkwijze: Sudwest12 wordt georganiseerd door én voor de inwoners van Súdwest-Fryslân die zich willen inzetten voor goede doelen die te maken hebben met ziektegenezing dan wel langdurige ziekten. De acties worden, rond het thema 12, bedacht door de teams. Daarbij staat “12” voor de achterliggende gedachte dat mensen die lijden aan een langdurige/ ongeneeslijke ziekte daar 12 maanden per jaar last van hebben. Een team kan speciaal voor Sudwest12 worden samengesteld, of worden gevormd vanuit een bestaande (sport)club, stichting, bedrijf of andere organisatie. De organisatie van Sudwest12 helpt de groepen bij het bedenken van acties en activiteiten. De uitvoering van de acties en inzameling van gelden ligt bij de teams die zich aanmelden via de website (www.sudwest12.nl). De acties en activiteiten vinden plaats in alle kernen van de gemeente Súdwest-Fryslân. De teams geven een voorkeur op voor de besteding van de ingezamelde middelen. De organisatie van Sudwest12 staat de teams bij, coördineert en zorgt voor zoveel mogelijk publiciteit. De organisatie van Sudwest12 dekt de kosten zoveel mogelijk uit (product & dienst-) sponsoring.

Het bestuur bestaat uit:
Ale Sybrand Bok, voorzitter
Peter Miedema, vice-voorzitter
Brenda Sterk- Blokker, Secretaris
Geert Pieter Vermeulen, Penningmeester

Beloningsbeleid:
De bestuurders en beleidsbepalers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.