Goede doelen actie
Súdwest Fryslân
Samen staan we sterk

Sudwest12 – zomer 2024 (datum wordt nog bekend gemaakt)

Een nieuw goede doelen-evenement in Súdwest-Fryslân: een initiatief van de organisatie die ook de succesvolle SamenLoop voor Hoop 2016 in Sneek organiseerde. Sudwest12 vindt plaats op een nader vast te stellen datum in of rond de zomer van 2024. Het wordt een gemeentebreed, grootschalig evenement waarbij geld wordt ingezameld voor het KWF en andere goede doelen. Iedereen kan meedoen: jong tot oud. Bestaande organisaties en clubs of speciaal voor Sudwest12 opgezet.

Voor en door de inwoners

In de gehele gemeente SWF worden op in en voor de zomer van 2024 initiatieven, activiteiten en acties opgezet.

Uitgevoerd door bestaande clubs, bedrijven, scholen en andere organisaties of door speciaal voor Sudwest12 samengestelde gezelschappen (buren, vrienden, familie etc.). Het idee is dat deze acties en activiteiten 12 uur duren, van ’s 9.00 uur tot 21.00 uur. Rond 21.30 uur is de afsluitende bijeenkomst. Daar wordt op een feestelijke wijze de opbrengst bekend gemaakt.

Acties

Iedereen kan van alles zelf bedenken: als het maar geld oplevert.

Het idee is dat in de acties en activiteiten het getal 12 voorkomt. Bijvoorbeeld 12 uur, 12 kilometer, 12 deelnemers, 12 subgroepen etc. Iedereen kan van alles zelf bedenken: als het maar geld oplevert. We laten de invulling graag aan de creativiteit van onze inwoners over. Van 12 uur gesponsord suppen in teamvorm tot een voetbaltoernooi met teams van 12 personen. Van een wandelestafette van 12 kilometer tot een simultaan damtoernooi met 12 x 12 damborden. Van een 12 persoons handwerkmarathon tot een 12 uur durende muziekuitvoering.

Organisatie en publiciteit

De centrale organisatie zal de plaatselijke initiatieven met raad en daad ondersteunen

Alle initiatieven in de dorpen en steden van Súdwest-Fryslân worden gepromoot en gecoördineerd door de organisatie van Sudwest12. De centrale organisatie zal de plaatselijke initiatieven met raad en daad ondersteunen. Want: samen staan we sterk!

Aanmelden

Wil je je alvast aanmelden met een team, als individuele deelnemer, als vrijwilliger of heb je andere vragen? Stuur dan een mailtje naar info@sudwest12.nl.

12 stappen

Sudwest 12 in 12 stappen:

1) Sudwest12 wordt georganiseerd door én voor de inwoners van Súdwest- Fryslân die zich willen inzetten voor goede doelen die te maken hebben met ziektegenezing. 
2) De acties worden, rond het thema 12, bedacht door de teams.
3) Een team kan speciaal voor Sudwest12 worden samengesteld, of worden gevormd vanuit een bestaande (sport)club, stichting, bedrijf of andere organisatie.
4) De organisatie van Sudwest12 helpt de groepen graag bij het bedenken van acties en activiteiten.
5) De acties en activiteiten vinden plaats in en voor de zomer van 2024. Een einddag, waarin alle acties samenkomen en de opbrengst bekend wordt gemaakt, wordt via deze site bekend gemaakt.
6) De acties & activiteiten vinden plaats in alle dorpen en steden van de gemeente Súdwest-Fryslân.
7) Uiteindelijk wordt de opbrengst uitgekeerd aan de, door de teams gekozen, doelen.
8) De feestelijke afsluiting en presentatie van het totaalbedrag is ’s avonds vanaf 20.30.
9) De organisatie van Sudwest12 staat de teams bij, coördineert en zorgt voor zoveel mogelijk publiciteit.
10) De organisatie van Sudwest 12 streeft naar een coördinator op per dorp, stad of kern.
11) De organisatie van Sudwest 12 probeert de kosten zoveel mogelijk te laten dekken door (product & dienst-)sponsoring.
12) De website: sudwest12.nl wordt het centrale communicatiekanaal voor opgave, informatie, contact en andere zaken.